คณะผู้บริหาร

นางอำไพ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้รับใบอนุญาต

นายวรราช กิติศรีวรพันธุ์
ผู้จัดการ

นายสุขเสริญ คำอ่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร

นายศิริธรณ์ เทพดุลยพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายนิตินัย สุวรรณผู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเชิดชัย ไพรพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน