ภาพกิจกรรม
การคัดกรอง​ตามมาตราการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนวรราชวิทยา

จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 2
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 2
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 2
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 3
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 3
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 3
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 3
จุดล้างมือ
จุดล้างมือ
เตรียมพร้อมทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,10:40   อ่าน 176 ครั้ง