ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนวรราชวิทยา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนวรราชวิทยา
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19
ทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบ
ทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบ
ทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบ
ทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบ
ทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบ
ทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน
ทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน
ทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
จุดคัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองและบุคลากร บริเวณประตู 1
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,16:23   อ่าน 408 ครั้ง